Yhteisö
Etusivu
Testit
Uutiset
Kirjat
Uusimmat kommentit
Kakkureseptit
Kakun osat
Muut makeat leivonnaiset
Suolaiset leivonnaiset
Muut reseptit
Koristelu
Teemat
Ohjeet ja vinkit
Kinuskikissa

Kinuskikumppani

https://www.kinuskikissa.fi/wp-content/uploads/sini/Luomutuotteet_2_Dansukker_Kinuskikissan_kumppani_desk-1.gifhttps://www.kinuskikissa.fi/wp-content/uploads/sini/Luomutuotteet_2_Dansukker_Kinuskikissan_kumppani_mob-1.gif

Käyttöehdot ja säännöt

27.10.2013

Kinuskikissan ylläpitämän kinuskikissa.fi–verkkopalvelun (jäljempänä Palvelu) käyttö edellyttää, että käyttäjä noudattaa näitä käyttöehtoja. Käyttöehtoja sovelletaan sekä kirjautumattoman että kirjautuneen käyttäjän asiointiin.

Riippumatta siitä, mistä maasta Palvelua käytetään, Palveluun sovelletaan Suomen lakia.

Tekijänoikeudet ja tavaramerkki

Palvelun sisältö, mukaan lukien tekstit, kuvat, tuotetiedot, tavaramerkit, tuotemerkit, liiketunnukset jne., ovat Kinuskikissan tai kolmannen osapuolen omaisuutta, jota tekijänoikeuslaki ja muut lait suojaavat. Kinuskikissa pidättää kaikki oikeudet kinuskikissa.fi–verkkopalveluun ja sen sisältöön, tekijänoikeuksiin ja tavaramerkkeihin, jollei näissä käyttöehdoissa tai verkkopalvelussa toisin mainita.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Palvelu on tarkoitettu yksityiseen, ei kaupalliseen, käyttöön.

Käyttäjä ei saa osaksikaan kopioida tai muutoin jäljentää, siirtää, jaella tai tallentaa mitään Palvelun sisältöä, eikä käyttää verkkopalvelussa olevia kuvia, tuotetietoja, tavaramerkkejä, tuotemerkkejä, liiketunnuksia tai muuta sisältöä ilman Kinuskikissan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Palvelussa julkaistuja tiedotteita on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Vastuu verkkopalvelusta ja sen sisällöstä

Kinuskikissa ei takaa Palvelussa olevien tietojen oikeellisuutta tai luotettavuutta. Tuotteiden hinnat, kuvat, tuotetiedot, saatavuus ja kaikki muu verkkopalvelussa oleva aineisto julkaistaan ilman takuuta. Kinuskikissa ei vastaa verkkopalvelussa olevien tietojen mahdollisesti aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Kinuskikissa varaa oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä tahansa syystä muuttaa Palvelussa käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä niillä tarjottavia palveluita tai muita verkkopalvelun ominaisuuksia. Kinuskikissalla on oikeus keskeyttää Palvelun käyttäminen kokonaan, osittain tai tietyn käyttäjän osalta.

Kinuskikissa ei takaa Palvelun keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Mikäli pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, Kinuskikissa ei vastaa mistään Palvelun käytöstä, käytön estymisestä tai muusta Palveluun liittyvästä syystä aiheutuvasta vahingosta.

Palvelun käyttöajat

Palvelu on käytössä 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa. Kinuskikissa voi perustellusta syystä rajoittaa Palvelun käyttöaikaa esimerkiksi huollosta, päivityksistä, ylläpidosta, häiriöistä tai muista vastaavista syistä johtuen. Kinuskikissa pyrkii ilmoittamaan käyttökatkosta etukäteen.

Kolmansien osapuolien palvelut

Palvelussa voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Näille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Kinuskikissa ei vastaa näiden kolmansien osapuolien tuottamien sivujen toiminnasta, sisällöstä tai muista ominaisuuksista.

Kinuskikissa ei vastaa käyttäjän asentamien kolmansien osapuolien sovellusten ja lisäominaisuuksien toimivuudesta, niiden aiheuttamista häiriöistä ja virheistä tai muista näihin liittyvistä tai niistä aiheutuvista vahingoista.

Palvelun käytön tekniset edellytykset

Käyttäjän on omalla kustannuksellaan hankittava Palvelun käytön edellyttämät laitteet, ohjelmat, tietoliikenneyhteydet ja muut tarvittavat palvelut sekä vastattava niiden käyttö- ja ylläpitokustannuksista, turvallisuudesta ja toimivuudesta. Kinuskikissa ei takaa, että Palvelua voidaan käyttää käyttäjän laitteilla.

Mikäli käyttäjän laitteet, ohjelmat tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat Palvelun toimivuuden ja/tai turvallisuuden, on Kinuskikissalla oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen. Kinuskikissa vastaa omien tietojärjestelmiensä osalta niiden tietoturvan asianmukaisesta järjestämisestä.

Seuraamme sivustollamme kävijöitä Google Analytics –seurantajärjestelmällä. Kyseinen järjestelmä kerää anonyymiä tietoa käyttäjistä. Tietoa käytämme ainoastaan palvelumme kehittämiseen. Lisätietoja järjestelmästä löydät osoitteesta: www.google.fi/analytics/.

Tunnusten säilyttäminen

Käyttäjä on vastuussa tunnusten säilyttämisestä huolellisesti. Kinuskikissa ei vastaa ongelmista ja vahingoista, jotka johtuvat käyttäjän huolimattomasta tunnusten säilyttämisestä tai tunnusten joutumisesta ulkopuolisten haltuun. Ongelmatilanteissa käyttäjä voi lukita tai lopettaa tunnuksensa ottamalla yhteyttä sivuston ylläpitäjään.

Keskustelut ja kommentit

Keskustelupalstat ja kommentointimahdollisuudet on tarkoitettu rakentavaa ja asiallista ajatustenvaihtoa varten. Kaikkien kirjoittajien on noudatettava verkkopalvelua koskevia sääntöjä.

Kinuskikissa ei tarkasta etukäteen tietoja, jotka tulevat esille keskusteluissa ja kommenteissa. Kinuskikissa poistaa tarvittaessa tietoja, jotka rikkovat käyttöehtoja, palvelun sääntöjä ja ohjeita, lakia tai hyvää tapaa, kun rikkomus on tullut Kinuskikissan tietoon. Kinuskikissa ei vastaa käyttäjien kirjoituksista tai niiden aiheuttamista seurauksista tai käyttäjien palveluun laatimista tai liittämistä tiedoista. Keskusteluiden ja kommenttien sisältö on käyttäjän omalla vastuulla. Käyttäjä vastaa omasta toiminnastaan, ja lakia rikkovien viestien kirjoittaja voi joutua kirjoituksistaan oikeudelliseen vastuuseen.

Käyttäjän julkaisema sisältö

Käyttäjä on vastuussa kaikista resepteistä, kuvista ja muusta materiaalista, jota hän palvelussa julkaisee tai tuottaa. Hän vastaa siitä, että kyseinen aineisto on käyttäjän omaa tai että hänellä on rajoitukseton oikeus antaa se Kinuskikissalle. Hän vastaa myös siitä, että aineisto on laillista ja hyvien tapojen mukaista. Kinuskikissa voi käyttää aineistoa ilman velvoitteita käyttäjää kohtaan. Kinuskikissa saa täyden omistusoikeuden aineistoon ja voi vapaasti käyttää ja halutessaan muokata sitä haluamallaan tavalla ja luovuttaa sen halutessaan eteenpäin.

Käyttäjä sitoutuu kohtuullisia varotoimia käyttäen varmistamaan, että aineistossa mahdollisesti olevat virukset tai muut vahingolliset ominaisuudet on poistettu.

Kinuskikissa ei ole vastuussa käyttäjän julkaisemasta aineistosta eikä sen sisällöstä ja voi poistaa aineiston palvelusta milloin tahansa.

Kinuskileipomot-palvelu on tarkoitettu reseptisisällön tuottamiseen, eikä siellä saa mainostaa. Pelkkien kuvien julkaisuun tulee käyttää Kinuskigalleriaa.

Kinuskikissa voi maksutta ja ilman velvoitteita käyttäjää kohtaan linkittää käyttäjän Palvelussa julkaisemaa sisältöä toisille verkkosivustoille ja sosiaalisen median palveluihin sekä eri kohtiin Palvelussa.

Yleinen käyttäytyminen

Palvelun käyttäjien tulee noudattaa annettuja käyttöehtoja ja pelisääntöjä sekä toimia hyvän tavan mukaisesti muita kohtaan. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla poistaminen palvelusta. Mahdollisissa riitatilanteissa ja erimielisyyksissä lopullinen päätösvalta on Kinuskikissalla.

Mainostaminen

Mainostaminen on palvelussa kielletty ilman lupaa. Mainostamiskielto koskee erityisesti kaupallisessa tarkoituksessa lähetettyjä viestejä, mutta sen piiriin luetaan myös ns. spämmääminen. Kielto koskee niin kommentteja, keskustelupalstaa, Kinuskileipomoita, Kinuskigalleriaa kuin profiilia. Esimerkiksi oman ei-kaupallisen blogin mainitseminen omassa profiilissa ei riko sääntöjä, mutta saman blogin mainostaminen leipomoreseptissä tai kommentissa saattaa näin tehdä. Muutamien väärinkäyttötapausten johdosta ja sääntöjen pitämiseksi tasapuolisina kaikille käyttäjille on linkkien lisääminen leipomoresepteihin kielletty. Poikkeuksen kuitenkin muodostavat tilanteet, joissa linkki toimii lähdeviitteenä jonkun toisen ylläpitämään (ei käyttäjän omaan) sivustoon/blogiin.

Mainoskiellon rikkominen voi johtaa kyseisen sisällön ja/tai käyttäjätunnuksen poistamiseen.

Kilpailut

Kinuskikissa järjestää Palvelussa reseptikilpailuja. Kilpailuihin osallistuessaan käyttäjät voivat saada Kinuskikissan yhteistyökumppaneilta leivontatarvikkeita tai -tuotteita, joita käytetään kilpailuresepteissä. Mikäli käyttäjä saa tarvikkeita tai tuotteita Kinuskikissan kumppaneilta osallistuessaan kilpailuun, on kilpailureseptissä mainittava, että resepti on tehty yhteistyössä kyseisen yhteistyökumppanin kanssa. Kinuskikissa eikä sen yhteistyökumppani ole velvollinen maksamaan tästä maininnasta mitään korvausta, eikä se synnytä mitään muitakaan velvoitteita Kinuskikissalle tai kyseiselle yhteistyökumppanille käyttäjää kohtaan.

Käyttäjätiedot

Tarkemmat tiedot henkilötietojen käsittelystä löydät Rekisteriselosteesta.

Päätoimittaja:
Sini Visa

Päivitetty 10/2013

Kommentit (12)

Ei kommentteja.

Sosiaalinen media

Kinuskikissa
Verkkokauppa