Kinuskikissa Blogi  Reseptit VerkkokauppaYhteisöVideot Haku Kirjaudu
Kinuskikissa
 

Käyttöehdot ja säännöt

27.10.2013

Kinuskikissan ylläpitämän kinuskikissa.fi–verkkopalvelun (jäljempänä Palvelu) käyttö edellyttää, että käyttäjä noudattaa näitä käyttöehtoja. Käyttöehtoja sovelletaan sekä kirjautumattoman että kirjautuneen käyttäjän asiointiin.

Riippumatta siitä, mistä maasta Palvelua käytetään, Palveluun sovelletaan Suomen lakia.

Tekijänoikeudet ja tavaramerkki

Palvelun sisältö, mukaan lukien tekstit, kuvat, tuotetiedot, tavaramerkit, tuotemerkit, liiketunnukset jne., ovat Kinuskikissan tai kolmannen osapuolen omaisuutta, jota tekijänoikeuslaki ja muut lait suojaavat. Kinuskikissa pidättää kaikki oikeudet kinuskikissa.fi–verkkopalveluun ja sen sisältöön, tekijänoikeuksiin ja tavaramerkkeihin, jollei näissä käyttöehdoissa tai verkkopalvelussa toisin mainita.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Palvelu on tarkoitettu yksityiseen, ei kaupalliseen, käyttöön.

Käyttäjä ei saa osaksikaan kopioida tai muutoin jäljentää, siirtää, jaella tai tallentaa mitään Palvelun sisältöä, eikä käyttää verkkopalvelussa olevia kuvia, tuotetietoja, tavaramerkkejä, tuotemerkkejä, liiketunnuksia tai muuta sisältöä ilman Kinuskikissan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Palvelussa julkaistuja tiedotteita on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Vastuu verkkopalvelusta ja sen sisällöstä

Kinuskikissa ei takaa Palvelussa olevien tietojen oikeellisuutta tai luotettavuutta. Tuotteiden hinnat, kuvat, tuotetiedot, saatavuus ja kaikki muu verkkopalvelussa oleva aineisto julkaistaan ilman takuuta. Kinuskikissa ei vastaa verkkopalvelussa olevien tietojen mahdollisesti aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Kinuskikissa varaa oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä tahansa syystä muuttaa Palvelussa käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä niillä tarjottavia palveluita tai muita verkkopalvelun ominaisuuksia. Kinuskikissalla on oikeus keskeyttää Palvelun käyttäminen kokonaan, osittain tai tietyn käyttäjän osalta.

Kinuskikissa ei takaa Palvelun keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Mikäli pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, Kinuskikissa ei vastaa mistään Palvelun käytöstä, käytön estymisestä tai muusta Palveluun liittyvästä syystä aiheutuvasta vahingosta.

Palvelun käyttöajat

Palvelu on käytössä 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa. Kinuskikissa voi perustellusta syystä rajoittaa Palvelun käyttöaikaa esimerkiksi huollosta, päivityksistä, ylläpidosta, häiriöistä tai muista vastaavista syistä johtuen. Kinuskikissa pyrkii ilmoittamaan käyttökatkosta etukäteen.

Kolmansien osapuolien palvelut

Palvelussa voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Näille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Kinuskikissa ei vastaa näiden kolmansien osapuolien tuottamien sivujen toiminnasta, sisällöstä tai muista ominaisuuksista.

Kinuskikissa ei vastaa käyttäjän asentamien kolmansien osapuolien sovellusten ja lisäominaisuuksien toimivuudesta, niiden aiheuttamista häiriöistä ja virheistä tai muista näihin liittyvistä tai niistä aiheutuvista vahingoista.

Palvelun käytön tekniset edellytykset

Käyttäjän on omalla kustannuksellaan hankittava Palvelun käytön edellyttämät laitteet, ohjelmat, tietoliikenneyhteydet ja muut tarvittavat palvelut sekä vastattava niiden käyttö- ja ylläpitokustannuksista, turvallisuudesta ja toimivuudesta. Kinuskikissa ei takaa, että Palvelua voidaan käyttää käyttäjän laitteilla.

Mikäli käyttäjän laitteet, ohjelmat tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat Palvelun toimivuuden ja/tai turvallisuuden, on Kinuskikissalla oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen. Kinuskikissa vastaa omien tietojärjestelmiensä osalta niiden tietoturvan asianmukaisesta järjestämisestä.

Seuraamme sivustollamme kävijöitä Google Analytics –seurantajärjestelmällä. Kyseinen järjestelmä kerää anonyymiä tietoa käyttäjistä. Tietoa käytämme ainoastaan palvelumme kehittämiseen. Lisätietoja järjestelmästä löydät osoitteesta: www.google.fi/analytics/.

Tunnusten säilyttäminen

Käyttäjä on vastuussa tunnusten säilyttämisestä huolellisesti. Kinuskikissa ei vastaa ongelmista ja vahingoista, jotka johtuvat käyttäjän huolimattomasta tunnusten säilyttämisestä tai tunnusten joutumisesta ulkopuolisten haltuun. Ongelmatilanteissa käyttäjä voi lukita tai lopettaa tunnuksensa ottamalla yhteyttä sivuston ylläpitäjään.

Keskustelut ja kommentit

Keskustelupalstat ja kommentointimahdollisuudet on tarkoitettu rakentavaa ja asiallista ajatustenvaihtoa varten. Kaikkien kirjoittajien on noudatettava verkkopalvelua koskevia sääntöjä.

Kinuskikissa ei tarkasta etukäteen tietoja, jotka tulevat esille keskusteluissa ja kommenteissa. Kinuskikissa poistaa tarvittaessa tietoja, jotka rikkovat käyttöehtoja, palvelun sääntöjä ja ohjeita, lakia tai hyvää tapaa, kun rikkomus on tullut Kinuskikissan tietoon. Kinuskikissa ei vastaa käyttäjien kirjoituksista tai niiden aiheuttamista seurauksista tai käyttäjien palveluun laatimista tai liittämistä tiedoista. Keskusteluiden ja kommenttien sisältö on käyttäjän omalla vastuulla. Käyttäjä vastaa omasta toiminnastaan, ja lakia rikkovien viestien kirjoittaja voi joutua kirjoituksistaan oikeudelliseen vastuuseen.

Käyttäjän julkaisema sisältö

Käyttäjä on vastuussa kaikista resepteistä, kuvista ja muusta materiaalista, jota hän palvelussa julkaisee tai tuottaa. Hän vastaa siitä, että kyseinen aineisto on käyttäjän omaa tai että hänellä on rajoitukseton oikeus antaa se Kinuskikissalle. Hän vastaa myös siitä, että aineisto on laillista ja hyvien tapojen mukaista. Kinuskikissa voi käyttää aineistoa ilman velvoitteita käyttäjää kohtaan. Kinuskikissa saa täyden omistusoikeuden aineistoon ja voi vapaasti käyttää ja halutessaan muokata sitä haluamallaan tavalla ja luovuttaa sen halutessaan eteenpäin.

Käyttäjä sitoutuu kohtuullisia varotoimia käyttäen varmistamaan, että aineistossa mahdollisesti olevat virukset tai muut vahingolliset ominaisuudet on poistettu.

Kinuskikissa ei ole vastuussa käyttäjän julkaisemasta aineistosta eikä sen sisällöstä ja voi poistaa aineiston palvelusta milloin tahansa.

Kinuskileipomot-palvelu on tarkoitettu reseptisisällön tuottamiseen, eikä siellä saa mainostaa. Pelkkien kuvien julkaisuun tulee käyttää Kinuskigalleriaa.

Kinuskikissa voi maksutta ja ilman velvoitteita käyttäjää kohtaan linkittää käyttäjän Palvelussa julkaisemaa sisältöä toisille verkkosivustoille ja sosiaalisen median palveluihin sekä eri kohtiin Palvelussa.

Yleinen käyttäytyminen

Palvelun käyttäjien tulee noudattaa annettuja käyttöehtoja ja pelisääntöjä sekä toimia hyvän tavan mukaisesti muita kohtaan. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla poistaminen palvelusta. Mahdollisissa riitatilanteissa ja erimielisyyksissä lopullinen päätösvalta on Kinuskikissalla.

Mainostaminen

Mainostaminen on palvelussa kielletty ilman lupaa. Mainostamiskielto koskee erityisesti kaupallisessa tarkoituksessa lähetettyjä viestejä, mutta sen piiriin luetaan myös ns. spämmääminen. Kielto koskee niin kommentteja, keskustelupalstaa, Kinuskileipomoita, Kinuskigalleriaa kuin profiilia. Esimerkiksi oman ei-kaupallisen blogin mainitseminen omassa profiilissa ei riko sääntöjä, mutta saman blogin mainostaminen leipomoreseptissä tai kommentissa saattaa näin tehdä. Muutamien väärinkäyttötapausten johdosta ja sääntöjen pitämiseksi tasapuolisina kaikille käyttäjille on linkkien lisääminen leipomoresepteihin kielletty. Poikkeuksen kuitenkin muodostavat tilanteet, joissa linkki toimii lähdeviitteenä jonkun toisen ylläpitämään (ei käyttäjän omaan) sivustoon/blogiin.

Mainoskiellon rikkominen voi johtaa kyseisen sisällön ja/tai käyttäjätunnuksen poistamiseen.

Kilpailut

Kinuskikissa järjestää Palvelussa reseptikilpailuja. Kilpailuihin osallistuessaan käyttäjät voivat saada Kinuskikissan yhteistyökumppaneilta leivontatarvikkeita tai -tuotteita, joita käytetään kilpailuresepteissä. Mikäli käyttäjä saa tarvikkeita tai tuotteita Kinuskikissan kumppaneilta osallistuessaan kilpailuun, on kilpailureseptissä mainittava, että resepti on tehty yhteistyössä kyseisen yhteistyökumppanin kanssa. Kinuskikissa eikä sen yhteistyökumppani ole velvollinen maksamaan tästä maininnasta mitään korvausta, eikä se synnytä mitään muitakaan velvoitteita Kinuskikissalle tai kyseiselle yhteistyökumppanille käyttäjää kohtaan.

Käyttäjätiedot

Tarkemmat tiedot henkilötietojen käsittelystä löydät Rekisteriselosteesta.

Päätoimittaja:
Sini Visa

Päivitetty 10/2013

Kommentit (18)

mari-johanna
Kinuskileipomo mari-johanna
4.9.2021 07:09

spiraali89: Nyt taidan kyllä olla myöhässä tämän neuvoni kanssa, pahoittelut….
Mutta vaniljakreemin sellainen karkea nyrkkisääntö taitaa olla 1-2 rkl 2 dl kermaa kohden.
Jotkut laittavat sitä vähän myös mutu- tuntumalla vähitellen lisäillen, ja katsovat kun on omasta mielestä sopivaa. Täytteen tanakoituminen kestää hetken, joten lisäile rauhassa, koko puolikasta purkkia ei kannata hulauttaa kerralla…. 🙂

Ja hei, unohtui viimeksi sanoa, saammehan upean kakkukuvan galleriaan ihailtavaksi, kun projekti on valmis!!

spiraali89
3.9.2021 19:43

Hei apuvaa. Mistä löydän vaniljakreemijauheen annosteluohjeen,miten tuota käytetään? Mikä määrä jauhetta korvaa esim 1 liivatelehden ?

mari-johanna
Kinuskileipomo mari-johanna
31.8.2021 15:05

Spiraali89: Kiva että oli apua ja tosiaan kysele lisää mikäli eteen vielä jotain tulee!

Kyllä, se jäi tosiaan mainitsematta, että Kinuskikissan massoja myyvät myös prismat. Ole vain tarkkana mikäli ostat prismasta,koska joskus massat saattavat seistä hyllyssä melko pitkään ja vaikka niissä päiväystä olisikin vielä runsaasti jäljellä, ne ovat kovan oloisia kun alat niitä työstää.
Tunnustele siis hieman.
Toivepuoti on kyllä ollut supernopea toimituksissaan, mutta tänään on tiistai joten miten lie posti jaksaa polkea…. Siitähän se paljolti riippuu!! 🙂

Toki, mikäli asut esim. pääkaupunkiseudulla, voit laittaa tilaukseen huomion että haluat noutaa tilauksesi myymälästä. Silloin mahdollisuus ehkä olisi ehtiäkin.
Mutta yhtä hyvä kaupasta ostettuna näin kiireessä. Ja sieltä samasta hyllystä saat sitä Sallisen vaniljakreemijauhettakin!!

spiraali89
31.8.2021 09:02

Mari-johanna: Kiitoksia paljon sinulle vastauksesta! Nyt sain jo vähän henkistä varmuutta siihen että minäkin voin onnistua 😀 ja kyllä täytyy käyttää apuna mainitsemiasi ohjeita täällä. Vähän jo niitä luinkin aikaisemmin. Ajattelin silti kysyä täältäkin että jos saa vielä lisää vinkkejä ja ns. ”Blondiohjeita”. 😀 Prismasta vissiin saa myös noita kinuskikissan massoja myös. 3.9 Perjantaina täytyy meinaan alkaa jo kakkua väsäämään niin jos tänään tilaisin niin kerkiäsivätköhän varmasti perjantaiksi jos täältä tilaisin.🤔

mari-johanna
Kinuskileipomo mari-johanna
31.8.2021 07:52

Spiraali89: Hienoa spiraali!! 🙂
Olet rohkeasti ottanut ensimmäisen askeleen kohti kakunleipomisen lumoavaa maailmaa…. Varoitus!!! Siihen voi jäädä koukkuun.

Neuvon sinut tutustumaan Kinuskikissan valtavan hyvään sivuun

https://www.kinuskikissa.fi/reseptihaku/kategoria/yleiset-ohjeet-tarpit/

Sieltä löydät paljon tietoa esim. kaulittavista massoista, erikoisten kakkujen riittävyydestä ym. ym.. ym..

Alkuun lähtisin tekemään todella niin että pohdit vieraiden määrän,kuinka iso kakku tarvitaan. Mitä muuta juhlissa tarjotaan. Jos kakun lisäksi on vain vähän muuta tarjottavaa kakkua menee suhteessa enemmän, ihmiset santsaavat enemmän.
Jos päädyt tekemään koko pellin mittaisen kakun (ja silloinhan kakusta tulee enemmän neliö ) ja haluat siihen 2 täytekerrosta, silloin tarvitset kolme pohjalevyä. Jos haluaa 3 täyteväliä silloin pohjia tulisi jo 4.
Mutta toki jos teet kapean suorakaiteen silloinhan voit tehdä pohjia vähemmän ja pistää aina yhden pohjalevyn puoliksi.
Mutta joo, kyllä levykakkupohjat ovat nyt parhaimmat sinun suunnitelmaasi.
Niihin ohjeita löydät tuolta reseptivalikosta kakkupohjien kohdalta.

Ajattelit suklaakakkua…Mmmmm! Voit valita sieltä esim. suklaisen kakkupohjan.
Täytteiksi sopivat kaikki marjatäytteet, vaikka vadelma tai mansikka kuulostaa todella herkulta suklaaseen yhdistetynä. Toki kuinka suklaisen kakun haluat, voit yhdistää marjatäytteeseen suklaatäytteen toiseen väliin tai vaikka neutraalimman vaniljatäytteen. Silloin kun pohja on ruskea ja väleissä on punaista ehkä mahdollisesti valkoista täytettä, myös kakun leikkuupinta tulee hauskasti värikkääksi.

Liivate ei ole välttämätön täytteessä mutta suosittelisin vaniljakreemijauhetta mousseja jämäköittämään. Vaniljakremijauhetta myyvät ihan prismat Cittarit ja S-marketit ja se on helppokäyttöistä, pieleen ei voi mennä. Mikäli teet yhteen väliin suklaatäytteen, täytteen suklaa jämäköittää jo mukavasti täytettä.
Jos tarvitset maidottoman jauheen sitä voit tilata Kinuskikissan verkkokaupasta samalla, kun tilaat massat.

Voikreemin teko kakun väliin ei ole pakollista, mutta suosittelen levittämään massan alle vaikka lopput täytemousset tai kermavaahtoa eristeeksi, ettei kakun kosteus pääse vetistämään sokerimassaa. Tästä hyvää tietoutta on juuri tuolla alussa mainitsemallani sivulla. Laita siis kuitenkin jotain eristeeksi!! 🙂
Tuollaisen pellin kokoisen kakun päälystämiseen massaa tarvitaan reilusti, käy tuolla sivulla laskemassa määriä. Massan määrään kun vaikuttaa sekä kakun koko että korkeus.

Massaa, vaniljakreemiä yms. saat tilattua kätevästi ja nopeasti tosiaan Kinuskikissan verkkokaupasta ja sinne pääset tuolta sivun yläreunan ruskeasta paneelista kohdasta VERKKOKAUPPA
kakkupohjat, täytteet löydät kohdasta RESEPTIT
ja kun teet ison kaku niin saatat hyvinkin joutua suurentamaan täytteiden
määrää ja siihen löydät apua tuolta yleiset ohjeet ja tärpit sivulta kohdasta
VUOKIEN MUUNNOSTAULUKOT

Toivottavasti tästä ajatuksen juoksusta oli jo jotain apua, palaa ihmettelemään mikäli kerroin jonkin asian epäselvästi tai tulee lisää kysymyksiä!
Tsemppiä!! 🙂

spiraali89
30.8.2021 10:17

Heippa! Täällä yksi avuton kakunleipoja joka tarttis ihan mitä vaan vinkkejä onnistuakseen,tai ainakin suurimmat riskit minimoidakseen 😅 elikkä pojan 6 v synttäreille aion leipoa pokemon aiheisen suklaa täyte kakun tällä kertaa itse, aiemmin olen aina tilannut,mutta budjettisyistä ajattelin että itse tehtynä säästän,(ellen joudu kolmeen kertaan tekemään uudestaan😆). Eli tarkoituksenani on tehdä suorakaiteen muotoinen kakku (levykakku?)johon tulisi 2 jtn raikasta moussetyylistä ehkä täytettä,ja päällystäisin kakun keltaisella kuorrutteella,kaulintamassa? ja koristeluun pikachu yms pokemon värejä. Olen tehnyt aiemmin vain tuorejuustokakkuja 2kpl . Pohjan ajattelin tehdä uunipellillä,2 pellillistä ehkä täytyy tehdä jos haluaa 2 täytekerrosta? ja pohjaa täytyy vähän leikellä/muotoilla yms. Liivatteen käyttö ei ole mitään tuttua hommaa joten luuletko että ilman liivatetta moussemainen täytekakku pysyy kasassa,kun päällystäisin kakun sillä massalla? Luin sivujasi ja kehuit kaulintamassaa toimivaksi, mistä semmoista kannattaa ostaa,ja tarviiko massan alle välttis sitä sokerimassaa tms? jos silottaa kakun ennen päällimassan asettamista esim tuorejuustolla? ja kuinkahan paljon arvioisit massaa menevän kakun päälle jos pohja tehdään noin 34cmx32cm kokoiselle uuni pellille. Ensin mietin että yhden pellillisen leikkaisin kahtia ja siitä tulisi 2 kerrosta mutta voi olla että silloin kakusta tulisi turhan kapea..eli montahan pellillistä pohjia kannattaisi tehdä että 2 täytettä mahtuu 🤔

Kinuskikissa
10.2.2019 17:08

Anitta: tarkoituksesi oli varmaankin osallistua tällä vastauksella arvontaan. Nyt kommenttisi tuli väärälle sivulle…

Anitta Mäkikangas
10.2.2019 13:29

Korvaisin hunajan tai kierrepullien täytteenä olevan sokerin luomusiirapilla.

Maarit Hauta-aho
26.12.2018 14:24

Pätkiskakku, itse tehtynä. On tyttöni lempparia ja yleensä aina jouluksi tulee sitä leivottua 😊

Rita Löfgrén
6.9.2018 11:37

Omenahillo
Kaura-omenapaistos
Omenapiirakka
Possu-omena-pata
Paljon vaan syödään sellaisenaan!

Näytä lisää

Kinuskikissan kumppanit

https://www.kinuskikissa.fi/wp-content/uploads/sini/dansukker-logo2.jpghttps://www.kinuskikissa.fi/wp-content/uploads/sini/2023/02/valio-logo.jpghttps://www.kinuskikissa.fi/wp-content/uploads/sini/2023/02/bonne-maman-logo-kopio.jpghttps://www.kinuskikissa.fi/wp-content/uploads/sini/2024/03/heirol-logo.jpg

Sosiaalinen media

Verkkokauppa